Kohti hiiliviisaampaa Keravaa

Viime vuoden keväällä yli puolet Keravan kaupunginvaltuutetuista ehdotti valtuustoaloitteessa, että Kerava selvittäisi mahdollisuutta liittyä HINKU-foorumiin. Kyseessä on vuonna 2013 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden kotimainen verkosto, jossa joukko kuntia, yrityksiä ja energia- ja ilmastoalan asiantuntijoita tavoittelee päästövähennyksiä vuoteen 2030 mennessä.

HINKU-foorumin ovet ovat edelleen avoimet uusille mukaan lähtijöille. Liittyminen verkostoon on itsessään ilmaista, eikä verkosto kiellä mitään. Kunnan on kuitenkin täytettävä HINKU-kriteerit eli sitouduttava uskottavasti vähentämään toimintansa kasvihuonekaasujenpäästöjä ja vaikuttamaan niiden vähentämiseen kunnan alueella. Tavoitteisiin on sitoutunut jo 39 kuntaa.

Tänään olemme valtuustossa saamassa vastauksen kaupunginhallitukselta tähän tärkeään valtuustoaloitteeseen. Vastauksessa ehdotetaan ja pidetään hyödyllisempänä, että Kerava käynnistää toimenpiteet liittymiseksi erääseen toiseen sopimukseen: SECAPiin. Rivien väliin on ilmeisesti kirjoitettu, että HINKU-kuntiin Kerava ei liity. Sinänsä nämä verkostot eivät ole keskenään vaihtoehtoisia – on kaupunkeja, jotka ovat molemmissa mukana.

SECAP-sopimuksen päästövähennystavoitteet ovat huomattavasti HINKU-kuntia löyhempiä. Sopimuksessa on mukana tai siihen harkitsee liittyvänsä vasta 11 suomalaista kuntaa. SECAP-karttaa tarkastellessaan havaitsee, että sopimimuksen ydinalueet ovat Italiassa, Espanjan aurinkorannoilla ja Benelux-maissa. Päästövähennystavoitteet SECAP-sopimuksessa ja HINKU-foorumissa ovat aivan eri suuruusluokkaa.

Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi aikamme tärkeimpiä tavoitteita. Kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä huomattavasti ja nopeasti. Tavoitteita on asetettava korkealle, ja niiden saavuttamiseksi on tehtävä konkreettisia tekoja. Tämä koskee myös Keravaa.

Missä sitten mättää? Valtuustoaloitteen vastauksesta puuttuvat laskelmat kumpaankin verkostoon liittymisestä aiheutuvista kustannuksista. Mielestäni siitä puuttuu myös selkeä vastaus tehtyyn aloitteeseen eli HINKU-kuntiin liittymisen mahdollisuuksien selvittäminen. Moni muukin kunta on uskaltanut tavoitteellisesti ja taloudellisesti sitoutua HINKUun, ja HINKU-foorumin mukaan tekniikka tavoitteiden saavuttamiseksi on jo olemassa. Miksi Kerava siis ei pystyisi niitä saavuttamaan?

Energia- ja ilmastonmuutoskysymyksissä meidän pohjoiset olosuhteemme ovat aivan ainutlaatuiset. HINKU-foorumin etu on, että muut verkoston jäsenet ovat samankaltaisista olosuhteista. Silloin verkoston vinkit ovat käytännössä pohjoisen olosuhteisiin suunniteltuja. Myös osapuolten yhteinen kieli sujuvoittanee käytännön yhteistyötä.  Ilman laajempia perusteita on vaikeaa ymmärtää, miksi HINKU-foorumiin kuuluminen olisi vastauksessa väitetyllä tavalla vähemmän hyödyllistä kuin SECAPiin kuuluminen.

Toivon, että Keravan kaupunki kulkee kohti hiiliviisasta tulevaisuutta – rohkeasti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Hiiliviisautta olisi jo se, että vastatessa tärkeään valtuustoaloitteeseen esitettäisiin selkeitä tiedollisia perusteita siitä, millaisia päästövähennystavoitteita me Keravalla voimme realistisesti tavoitella.

Toivon, että tämä asia palautettaisiin kaupunginhallituksen uudelleen valmisteltavaksi. Haluaisin, että jokaisella valtuutetulla olisi uuden valmistelun jälkeen mahdollisuus perehtyä sekä päästövähennys- että talouslaskelmiin huolellisesti ja muodostaa sitten oma mielipiteensä erilaiset asiaan vaikuttavat näkökulmat huomioiden päätöksenteon perustaksi.

Inna Kallioinen

Keskustan valtuustoryhmän pj.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *